Diagnostiek en behandeling van motorische problemen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

“Spelenderwijs leren”

  1. Als u een klacht heeft is het wenselijk om dit eerst met de behandelend therapeut te bespreken.
     

  2. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop de fysiotherapeut/  praktijkeigenaar reageert op de klacht, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). De fysiotherapeut zal u hierover informeren.