Diagnostiek en behandeling van motorische problemen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

“Spelenderwijs leren”

  1. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsregistratie van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in het reglement vastgelegd (zie eventueel brochure, aan te vragen bij één van de fysiotherapeuten).
     

  2. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.